Afdrukken
PDF

Spelregels

Spelregels gebruik Algemene Opslagvoorwaarden Nekovri

De voorwaarden hebben alleen rechtskracht als ze uitdrukkelijk vermeld zijn op contracten die zijn afgesloten en zijn aangereikt aan klanten. Het beste is de voorwaarden ter hand te stellen, persoonlijk, of per aangetekende post (LET op dat u de ontvanger expliciet laat tekenen voor het ontvangen van de voorwaarden, niet allen voor het ontvangen van een poststuk). Gelet op de digitalisering wordt het meer en meer geaccepteerd wanneer u duidelijk verwijst naar de voorwaarden in uw correspondentie en verwijst naar een of meerdere plaatsen waar men de voorwaarden kan inzien, opvragen of downloaden. Hiervoor kan worden verwezen naar de website van Nekovri. Een e-mail met ontvangst- en leesbevestiging is ook een mogelijkheid, maar is niet waterdicht omdat men kan weigeren een leesbevestiging te sturen. Stuurt u de voorwaarden mee met bijvoorbeeld een digitale offerte of factuur. Dan is ondertekening van de offerte of betaling van de factuur een bewijs dat het bericht is aangekomen en gelezen.

Waar het omgaat is dat (nieuwe) klanten zijn geïnformeerd over het bestaan en het van toepassing zijn van de voorwaarden en dat zij voldoende in de gelegenheid zijn gesteld de voorwaarden door te nemen.

Verder is het van belang te weten dat de Algemene Opslagvoorwaarden Nekovri exclusief mogen worden gebruikt door de leden. Bent u geen lid (meer), dan mogen de voorwaarden niet (meer) van toepassing worden verklaard! Zelfs voor afgesloten contracten vervalt de bescherming. Hanteert u als niet lid toch de Algemene Opslagvoorwaarden, dan zijn deze niet rechtsgeldig en pleegt u een strafbaar feit welke tot forse boetes kan leiden.