Afdrukken
PDF

Doelen

NEKOVRI ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen die het beoogt worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Hierbij richten we ons op de vijf thema’s:

 • Ketenontwikkeling
  Door de samenwerking met aanpalende branches en geassocieerde leden te versterken, zal onze positie binnen de keten versterkt worden. Verder zal er aandacht besteed worden aan duurzaamheid door nieuwe ontwikkelingen als ‘Demand Response’ en ‘BREEAM’ te onderzoeken, maar de gezamenlijke vereenvoudigde aanpak voor de MJA3 convenant is ook een belangrijk onderdeel.
 • Promotie van de sector
  Krachtig inzetten op de rol van koel- en vriesorganisaties binnen en buiten de geconditioneerde keten, dat is waar NEKOVRI voor staat. Hierbij focussen we met name op het gebied van productkennis en koel- en vriesbewaring in relatie tot kwaliteit. Ook profilering naar de buitenwereld middels de website en social media vergt onze aandacht.
 • Belangenbehartiging
  Natuurlijk is de belangrijkste taak van NEKOVRI om de belangen van haar leden te behartigen. Hiervoor zal de samenwerking met de wereldwijde organisatie voor de koude keten (GCCA) versterkt worden. Verder is het belangrijk dat de Nederlandse werkwijze gepromoot wordt.
 • Opleiding & onderzoek
  De genoemde product- en kwaliteitskennis voor de promotie van de sector zal ondersteund worden door aansluiting te zoeken bij een duurzame onderzoekpartner. Ook de koel- en vriesexpertise binnen RVO komt hierbij goed van pas. Middels onderzoek zullen ook de gevolgen van ontwikkelingen en trends blootgelegd worden.
 • Collectieve services
  Naast de voortzetting van collectieve producten zoals de algemene voorwaarden en inkoop energie, zal NEKOVRI een gebruikersvereniging opzetten voor het WMS Nekovri Dynamics. Vanzelfsprekend is het ook hier van belang samenwerking met aanpalende branches en geassocieerde leden te versterken.

Voor meer informatie, bekijk ons beleidsplan en prioriteitenoverzicht