Afdrukken
PDF

Energiezorgtool Koel- en vrieshuizen

Beste MJA-deelnemers,

Speciaal voor de Koel- en vriessector is een eenvoudig hulpmiddel ontwikkeld om invulling te geven aan alle vereiste onderdelen van een Energiezorgsysteem. Dat is echter door een combinatie van technische en personele problemen in de uitvoering van het project helaas niet gelukt. Hopelijk zijn we nog op tijd, zodat u de tool kunt gebruiken bij het invullen van uw gegevens in de lopende monitoringronde.

De bijgevoegde Excel-applicatie bevat de volgende onderdelen:

- een werkblad “Algemene gegevens” voor de contactinformatie van uw bedrijf

- een werkblad “Basisvragen” waarin alle 14 vragen van de Vereenvoudigde basischeck Energiezorg zijn uitgewerkt in een afvinklijst met concrete en praktische issues

- een werkblad “TVB-matrix” met een opzet voor de taakverdeling over personen en functies in de organisatie

- een werkblad “Energieanalyse” waarin periodiek verbruiksgegevens en prestatiematen kunnen worden ingevoerd, om de informatie te kunnen beoordelen

- een werkblad “Totalen” waarop de ingevoerde gegevens worden verzameld in een overzicht

- een werkblad “Directiebeoordeling” waarmee middels een afvinklijst een document kan worden opgebouwd waarin alle onderdelen van een directiebeoordeling aan de orde komen.

Een volledig ingevulde versie van de tool geeft een adequate onderbouwing van de stand van zaken Energiezorg in uw organisatie. U kunt die als bijlage toevoegen in het e-MJV bij het aanleveren van de monitoring informatie.

De werkbladen ‘Energieanalyse” en “Totalen” bieden in feite een eenvoudig registratie- en beoordelingssysteem. Voor zover u nog niet over een vergelijkbaar systeem beschikt, kunt u daarvan in de toekomst gebruik gaan maken. De wijze waarop u nu registreert en beoordeelt kunt u aangeven bij de beantwoording van de Basisvragen en in de TVB-matrix.

De werking van de tool spreekt grotendeels voor zichzelf. Op elk van de werkbladen is onderaan nog een korte toelichting opgenomen, die ook via de Informatieknop zichtbaar wordt gemaakt.

In algemene zin geldt dat invoervelden geel gekleurd zijn en dat alle keuzeboxjes aanvinkbaar zijn. Daar waar bij een aangevinkte keuze een geel vak met <<vrije invoer>> is opgenomen, wordt u gevraagd om een nadere omschrijving of toelichting.

Nadat de gegevens voor zover van toepassing zijn ingevuld, kunt u het bestand als bijlage toevoegen aan het e-MJV. Als u gebruik maakt van de registratie- en beoordelingsoptie via de werkbladen “Energieanalyse” en “Totalen”, kunt u indien gewenst een kopie zonder die beide werkbladen indienen. Daarmee wordt voorkomen dat uw volledige energieregistratie via het e-MJV inzichtelijk wordt voor het bevoegd gezag.

Tenslotte: Voor de monitoring van de voortgang moet u ook de 14 vragen van de Vereenvoudigde Basischeck in het e-MJV nog invullen. Bij de toelichting per vraag kunt u steeds verwijzen naar het werkblad “Basisvragen” als u de ingevulde tool als bijlage in het e-MJV heeft toegevoegd.

Heeft u over bovengenoemde nog vragen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Jac van Trijp

Aanwezig op ma, di, wo en do
T:  +31 (0)88 042 70 34
M: +31 (0)62 787 89 54

Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
www.rvo.nl