Afdrukken
PDF

Nekovri congres 2017

Het Nekovri congres 2017 was succesvol: er was sprake van een grote opkomst, we hebben veel complimenten ontvangen voor de organisatie en locatie en het interactieve gedeelte van het congres sloeg enorm aan. Het thema dit jaar was “toekomstbestendig ondernemen”.

Voor ieder wat wils

Dagvoorzitter was Aloys Putmans, CEO van Nekovri. In zijn openingswoord heette hij iedereen van harte welkom en gaf hij treffend aan dat er een heleboel zaken op ons af komen. Om dat allemaal te kunnen managen was er voorzien in een educatief en gevarieerd programma. Zo was er voor iedereen wat wils: grote- en kleine bedrijven, koel- en vrieshuizen in het havengebied maar ook in het binnenland. 

Toekomst van de gehele keten

De dag startte met een bijdrage van Steven Lobregt van Sparkling Projects en Derk van Mackelenbergh van Eurofrigo en lid van de Raad van Toezicht van Nekovri. Steven luidde de noodklok over de gevolgen van de HFK-uitfasering en riep iedereen op om na te denken over de toekomst van de gehele keten. Om verder te kijken dan de eigen onderneming.

Derk van Mackelenbergh had hierna een enthousiast praktijkverhaal. Eurofrigo heeft bewust gekozen voor ombouw van HFK’s naar ammoniak. Ook een transparant verhaal, de cijfers had hij opgenomen in zijn presentatie. Hij kreeg de lachers op zijn hand nadat hij afsloot met de mededeling dat er geen vragen gesteld konden worden: “technisch snap ik er niks van”. Toch ging de catchbox, de oranje dobbelsteen met een microfoon er in, richting het publiek.

Martijn Rol sectorspecialist Food van de Rabobank, of zoals hij zelf zegt: “die lange van de Rabobank”, vertelde als derde spreker over de trends in de food sector. Hij peilde de mening van de aanwezigen door een aantal interessante stellingen voor te leggen (in 2030…). Zo gaf hij iedereen een inkijkje in de toekomst.

Na een korte pauze kondigde Aloys de volgende spreker aan door aan te geven dat er voor elk bedrijf een reële kans is om getroffen te worden door cybercrime. Maarten de Jonge, datarisico & data privacy specialist bij Meeùs (an Aon company) startte zijn bijdrage door de zaal drie korte vragen te stellen over cybercrime. Deze werden wisselend beantwoord, op één vraag na. Opvallend: vrijwel iedereen ziet cybercrime als een bedreiging. Maarten heeft onderzoek gedaan onder leden van Nekovri naar cybercrime en gaf aan wat ondernemers vandaag al kunnen doen om deze bedreiging te tackelen. Maar, datarisico is ook een kans: “Maak er je unique selling point van”.

Nekovri verjongt

Als afsluiter een interactieve sessie en dus werd iedereen gevraagd in te loggen op het stemsysteem. Nieuw voor de Nekovri leden, maar toch was ruim 80% gemotiveerd om actief mee te stemmen via de telefoon.

Wendy Gerlag, secretaris van Nekovri, lichtte het Nekovri-project “fit tot aan de eindstreep” nogmaals toe. Ze gaf het doel van de presentatie aan: bewustwording dat de continuïteit van de ondernemingen onder druk komt te staan door de vele eisen die gesteld worden aan werkgever en werknemer op het gebied van “fit tot aan de eindstreep”. Een van de kenmerken zijn de verschillende generaties binnen de organisatie. Met een aantal ludieke plaatjes was dit snel duidelijk, de verschillende generaties werken verschillend. Wendy: “En naast de generatiekenmerken kennen we ook nog loopbaankenmerken. Zie dat allemaal maar eens te managen!”

Hierna werden een 20-tal vragen op de zaal afgevuurd door René van Luytelaar, voormalig medewerker Nekovri, die voor deze presentatie weer even terug was. De antwoorden waren direct live terug te zien op het scherm. Iedereen deed enthousiast mee via de telefoon. Wat opviel is dat Nekovri verjongt: waar de meesten verwachtten dat met name babyboomers aanwezig zouden zijn was generatie X het meest vertegenwoordigd. Bij de inhoudelijke vragen barstte de discussie keer op keer direct los, wat zeker aan de bewustwording heeft bijgedragen. Want nadat Wendy afsloot door een training leiddinggeven: the next step aan te bieden werd hier gretig op gereageerd.

Het congres werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een culinair verzorgd walking dinner waarna iedereen terug naar huis keerde met een aantal verrassingen voor de feestdagen. Het Nekovri-team en de Raad van Toezicht kijken terug op een fantastisch congres en willen iedereen van harte bedanken voor de bijdrage. We zien iedereen graag terug op de nieuwjaarsbijeenkomst, dinsdag 16 januari 2018.

Klik hier voor de presentatie van Steven Lobregt 'HFK Uitfasering: een bedreiging voor de koudeketen'
Klik hier voor de presentatie van Derk Mackelenbergh 'HFK's peperduur: de rationele oplossing?'
Klik hier voor de presentatie van Martijn Rol 'Trends in Food'
Klik hier voor de presentatie van Maarten de Jonge 'Datarisico's en privacy bij Nekovri'
Klik hier voor de presentatie van René van Luytelaar en Wendy Gerlag 'Project: Fit tot aan de eindstreep?! Langdurige en optimale inzetbaarheid'