Wie zijn we

Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Vijf thema’s staan hierbij voorop: ketenontwikkeling, promotie van de sector, belangenbehartiging, opleiding & onderzoek en collectieve services.

Trotse partner van

Raad van bestuur

Aloys Putmans - CEO

Johan van Middendorp

Arie van de Put

Derk van Mackelenbergh

Medewerkers

Davey Gerlings

Nicole van Dongen-Monsieur

Jacqueline Schippers

Lid worden van

Aanmelden

NEKOVRI behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin, door zaken collectief te organiseren en samenwerking met aanpalende branches te versterken. De leden kunnen voor tal van voorkomende zaken een beroep kunnen doen op het secretariaat, ook voor P&O vragen. Verder probeert NEKOVRI haar naamsbekendheid steeds verder uit te bouwen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Onder het kopje Projecten vindt u nadere toelichting.

De belangrijkste vereiste om lid te kunnen worden is dat in hoofdzaak het bedrijf producten vriest en/of bewaart voor derden. De contributie van NEKOVRI is opgebouwd uit een basistarief met daarop een toeslag per m3 opslagcapaciteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Secretariaat– telefoon: 040 – 256 52 63
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nieuwe leden

Download hier het aanmeldformulier

Algemene informatie

Download hier de informatiebrief

Geassocieerd lidmaatschap

Download hier het protocol geassocieerd lidmaatschap

Doelen

NEKOVRI ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten.

 Hierbij is het van belang dat de doelen die het beoogt worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Hierbij richten we ons op de vijf thema’s:

Ketenontwikkeling

Door de samenwerking met aanpalende branches en geassocieerde leden te intensiveren, versterkt dit de positie binnen de keten

Promotie van de sector

Krachtig inzetten op de rol van koel- en vriesorganisaties binnen en buiten de geconditioneerde keten, dat is waar NEKOVRI voor staat. Hierbij focussen we met name op het gebied van productkennis en koel- en vriesbewaring in relatie tot kwaliteit. Ook profilering naar de buitenwereld middels deze website verdient onze aandacht.

Belangenbehartiging

Natuurlijk is de belangrijkste taak van NEKOVRI om de belangen van haar leden te behartigen. Daarin trekt NEKOVRI samen op met de Global Cold Chain Alliance (GCCA) en de European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA). Het is belangrijk dat de Nederlandse werkwijze gepromoot wordt.

Opleiding & onderzoek

De genoemde product- en kwaliteitskennis voor de promotie van de sector zal ondersteund worden door aansluiting te zoeken bij duurzame onderzoekpartners. Ook de koel- en vriesexpertise binnen RVO komt hierbij goed van pas. Middels onderzoek zijn al gevolgen van ontwikkelingen en trends blootgelegd.

Collectieve services

NEKOVRI zet collectieve producten voort, zoals de algemene voorwaarden en gebruikersvereniging voor het WMS Nekovri Dynamics. Vanzelfsprekend is het ook hier van belang samenwerking met aanpalende branches en geassocieerde leden te versterken.

Voor meer informatie, bekijk ons beleidsplan en prioriteitenoverzicht

Vereniging van Nederlandse
Koel- en Vrieshuizen

Contact

Strijpsestraat 51
5616 GL Eindhoven
040 256 5263