"Onorthodoxe maatregelen" voor ontlasting stroomnet

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt met maatregelen om de stroomvraag op piekmomenten te verminderen. Zo wil hij grootverbruikers verplichten om mee te werken aan congestiemanagement zodat er voor de korte termijn meer ruimte ontstaat om te voldoen aan de oplopende energievraag van huishoudens en bedrijven. De maatregelen legt hij voor aan de Raad van State, alvorens naar de Tweede Kamer te gaan.

Lees hier op de website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de maatregelen en de Kamerbrief

Enkele belangrijke fragmenten voor u uit de brief:

  • Netbeheerders, de ACM en marktpartijen werken samen aan een verdere verduidelijking van de deelnameplicht voor congestiemanagement voor midden- en grootverbruikers. Een deelnameplicht houdt in dat alle bedrijven (met een gecontracteerd vermogen boven een bepaalde grens) moeten aantonen welk deel van het gecontracteerde vermogen flexibel kan worden ingezet en welk deel niet. Voor het flexibele deel kiezen bedrijven zelf tegen welke prijs zij bereid zijn om minder elektriciteit af te nemen of te produceren. Bedrijven zijn verplicht om een bieding te doen voor het flexibele deel van hun vermogen. De netbeheerders kiezen vervolgens voor ’het piekmoment de goedkoopste bieding. Een deelnameplicht zorgt er dus voor dat bedrijven moeten onderbouwen welk deel van het gecontracteerde vermogen flexibel is en tegen welke prijs zij bereid zijn om dit vermogen op- of af te schakelen.
  • Om het flexibiliteitsaanbod verder te vergroten kijk ik met netbeheerders en marktpartijen naar de mogelijkheden om vanaf 2024 flexibiliteitstenders in te zetten. Bij flexibiliteitstenders geeft de netbeheerder aan welke flexibiliteit op lange termijn nodig is, zodat bedrijven (zoals een batterij-exploitant) investeringen voor de lange termijn kunnen doen. Bedrijven kunnen ook combinaties van vraagrespons, lokale productie en opslag combineren en aan de netbeheerder aanbieden.
  • In nauwe samenwerking met de ACM en de netbeheerders verken ik ook voor afnamecongestie een verplichte deelname aan congestiemanagement met een standaard vergoeding en minder maatwerk voor individuele bedrijven. Dit kan zorgen voor meer snelheid. De uitdaging daarbij is om te zorgen dat de prijsprikkel goed is. Het deelnemen aan congestiemanagement moet aantrekkelijk worden en blijven voor bedrijven.
  • Het elektriciteitsnet wordt minder belast als de vraag naar en het aanbod van lokaal opgewekte energie bij elkaar worden gebracht. Dit kan mogelijk worden gemaakt door  versnelling van de ontwikkeling van energy-hubs of door bij eigen opwekinstallaties batterijen toe te voegen en bedrijfsprocessen af te stemmen. Dit kan men individueel doen, maar de voorkeur is om dit collectief te organiseren door samenwerking in energiehubs.
  • Financiële prikkels voor bedrijven om het net flexibel te gebruiken worden onderzocht.
  • Een contract met 24/7-gegarandeerde transportcapaciteit wordt een premium product met een hogere prijs, een flexibel contract met verminderd gebruik van het net tijdens piekperiodes meer de standaard. Hiermee wordt continu gebruik van het net dus beprijsd.

Kanttekeningen
Nekovri heeft wel enkele kanttekeningen bij de maatregelen van Jetten. In eerste instantie is het de vraag of bedrijven die 24 uur, zeven dagen per week het volledige energiecontract nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten, nu daar financieel de dupe van mogen worden. Flexibiliteit in koelhuizen is bijvoorbeeld een stuk complexer in relatie tot het product dan vaak het geval is in vrieshuizen.

Daarnaast blijft onduidelijk tot wanneer de maatregelen nodig zijn en of die voldoende ruimte gaan bieden. Tenslotte maakt Jetten niet duidelijk wanneer de vereiste netverzwaring gereed is voor de toekomstige stroomvraag.

Als energie-intensieve sector gaat Nekovri hier pro-actief mee aan de slag, we houden u op de hoogte van verdere vorderingen op dit gebied

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van