Projecten

Belangenbehartiging

Natuurlijk is de belangrijkste taak van NEKOVRI om de belangen van haar leden te behartigen. Hiervoor zal de samenwerking met de wereldwijde organisatie voor de koude keten (GCCA) versterkt worden. Verder is het belangrijk dat de Nederlandse werkwijze gepromoot wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Davey Gerlings
telefoon: 040 – 256 52 63
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Belangenbehartiging

Brexit

Nekovri ondersteunt haar leden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de Brexit. Hoewel veel nog onzeker is, probeert de Nederlandse sector hier samen met de overheid voor klaar te zijn.

Vereniging van Nederlandse
Koel- en Vrieshuizen

Contact

Strijpsestraat 51
5616 GL Eindhoven
040 256 5263